Om oss

Kårstad Trevarefabrikk er en familiebedrift som ble etablert av Bernt Kårstad i 1949

Bedriften har lange og gode tradisjoner, og har siden etableringen ligget i Fenstad. Men ble flyttet fra Kårstad og opp til Moe (Fenstad Auto), hvor vi fortsatt er i dag.

Trevarefabrikk med over 70 års erfaring

Broren Ole Kårstad trådte inn, og de jobbet sammen i en årrekke med mange ulike produksjoner. Det ble laget bl.a. dører, vinduer, kjøkken, senger, skap, garasjeporter og trapper.

Etterhvert kom sønn av Bernt, Jan Erik Kårstad, inn i bedriften. På 70-tallet ble de tre enige om å spesialisere seg på trappeproduksjon. Dette for å sette produksjonen i system, og samtidig bedre produksjonsevne og lønnsomhet. Verkstedet ble rustet opp og bygd ut, maskinparken ble fornyet og tilpasset trappeproduksjon.

I dagens maskinpark er datastyrte freser og databeregnede trapper et stikkord.

Kombinasjon av kvalitet og kvantitet

Dette er kostbare investeringer, men vi ser at lønnsomheten ligger i kombinasjon med kvantitet og kvalitet. Trappetypene og grunntanken for bedriften ligger fortsatt i blodet, men man må alltid se fremover og tilpasse kundens behov og ønsker. Knut Kårstad, sønn av Jan Erik er tredje generasjon i bedriften. Samtlige er til daglig å treffe i bedriften.

  • Våre kunder er faste byggfirmaer og private byggherrer.
  • Vår styrke ligger i kvalitet og lojalitet ovenfor våre kunder.

Hvorfor skal du velge Kårstad Trevarefabrikk? 

Vår styrke ligger i kvalitet og lojalitet ovenfor våre kunder. Hos oss får du råd og veiledning i forhold til dine behov og ønsker. – Vi finner alltid en god løsning for deg!

Vi holder til i Nes Kommune i Viken

Vi holder til i Fenstad i Viken. Mellom Vormsund og Eidsvoll langs riksvei 177. Vi leverer trapper primært rundt omkring i Viken, men har også leveranser ellers på Østlandet.

Krav som stilles til en god trapp 

Bredde på trapper

Bredden på trapper i bolighus bør minst være 90 cm utvendig mål.

Trinndybde

Trinndybde/inntrinn ca. 25 cm.

Opptrinn

Opptrinn er anbefalt ca. 18 cm.

Frihøyde

Fri høyde i trappen skal ikke være mindre enn 200 cm i framkant av trappetrinn i ganglinjen.

Håndlister

Det er påbudt med håndlister på begge sider av trappen.

Kontakt oss i dag

En flott trapp har flotte stolper/megler og spiler.  Derfor er vi glade for vårt samarbeid med Brødr. Øyehaug AS.