90 Grader Repostrapp


90 Grader repostrapp er en enkel og klassisk løsning. Men er gjerne erstattet med 90 grader sving trapp, på grunn av plassbesparelse og pris. Plassering av repos bestemmes av trappeåpning. (øverst, midten, eller nederst.). Anbefalt lysåpning ca. 5000mm totallengde, med bredde ca. 1000mm.

Hva betyr repostrapp?

Et repos er et parti midt i en trapp eller rampe som ikke har stigning. Det kan for eksempel være en trappeavsats, eller ett flatt parti midt i et rett trappeløp. I Norge er det krav om at lange trapper og ramper har hvilerepos med jevne mellomrom slik at de som går i trappene skal kunne stoppe og hvile, og for å begrense fall-lengden og eventuelle personskader hvis en person faller.

90 grader repostrapp

Vi holder til på Fenstad i Akershus, mellom Årnes og Jessheim. Vi leverer trapper rundt omkring i Akershus. Vi har også leveranser ellers på Østlandet.