Trappetyper

Hvilken trappetype er riktig for deg?

Har du lyst på svingtrapp, repostrapp eller rett trapp? Her er det mange muligheter, både når det gjelder trappetyper, tresorter og ikke minst behandling.

Hva er viktig å gjøre før du kjøper trapp?

HUSK å ta hensyn til trappens omfang tidlig i planleggingsfasen. Plassen for trappen, og dens plassering er avgjørende for et godt resultat. Dette vil bli et permanent møbel i ditt hjem for mange år. Med en funksjonsmessig og vakker trapp, får du en trapp som du og ditt hjem fortjener.

 

Vi holder til på Fenstad i Akershus, og vi leverer våre trapper rundt om kring i Oslo og Akershus. Vi har også leveranser ellers på Østlandet.

Råd

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapper
 • Varmepumpe under trapp frarådes
 • Trapper bør ikke kles inn (egne rom under trapp)
 • Montering av trappen bør vente til byggeperioden er over, for å unngå skader på trappen.
 • Forhør deg med oss for valg av riktig trappeløsning i forhold til trappehullets størrelse og romforholdene omkring.

Aktuelle tresorter for våre trappetyper

 • Furu
 • Eik
 • Ask
 • Bøk
 • Bjørk
 • Flere tresorter på forespørsel

Rett

Rett Trapp

En rett trapp er den enkleste og rimeligste utførelse for trapp. Trenger noe mer plass i lengderetning enn andre trappetyper. Stikkordet er like, og som regel brede inntrinn, noe som mange setter pris på. 

Les mer

90°

90 grader svingtrapp

Av våre trapper, er denne vår bestselger. En smidig og populær løsning. Krever liten plass, er praktisk, og gir et flott utseende. Plassering av svingen i en svingtrapp bestemmes av åpning du har til rådighet

Les mer

90 grader repostrapp

90 Grader repostrapp er en enkel og klassisk løsning. Et repos er et parti midt i en trapp eller rampe som ikke har stigning. Et eksempel er et flatt parti midt i et rett trappeløp.

Les mer

180°

180 grader svingtrapp

Hver svingtrapp begynner med omfattende planlegging og design. Vår kunnskap gjennom 60 år reflekteres i våre tegninger, og 180 grader svingtrapp er ikke noe unntak. 

Les mer

180 grader repostrapp

Repostrappen tar mest plass men er best å gå i. Repostrapp krever større plass enn andre trappetyper, men er en fin løsning for bevegelseshemmede. 

Les mer

Definisjoner i trappeuniverset

DefinisjonBeskrivelse
Inntrinn:Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen.
Opptrinn:Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.
Trinndybde:Horisontal avstand fra forkant til bakkant på trinnet.
Trinnlengde:Avstand fra vange eller sidekant (trinnets ytre synlige del) til vange eller sidekant målt langs trinnforkant.
Trappebredde:Avstand måles fra utvendig side på en vangetrapp. På trapp med oppsala vange eller uten vange, måles til ytterkant trinn.
Fri bredde:Avstand mellom håndlistene.
Løpsbredde:Samme som trappebredde
Stusstrinn:Vertikal del som fyller åpningen mellom to trinn.
Barnesikringslist:Vertikal del som begrenser åpningen mellom to trinn.
Stigningsvinkel:Helningsvinkel målt langs ganglinjen.
Trappeformelen:2 x opptrinn + 1 x inntrinn. Bør være 620 mm ± 20mm.
Ganglinje:Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens ytre begrensning. Ganglinjen fungerer som konstruksjonslinje, og inntrinn måles langs denne linjen. Ganglinjen følger en sirkelbue der trappen svinger. På repos har ganglinjen samme avstand fra trappens indre begrensning som i trappeløp.
Indre ganglinje:Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens indre begrensning. Brukes bare for trapper med trappebredde >1100 mm.
Trappens indre begrensning:Trappebreddens begrensning på høyre side i en høyretrapp, og på venstre side i en venstretrapp.
Trappens ytre begrensning:Trappebreddens begrensning på venstre side i en høyretrapp, og på høyre side i en venstretrapp.
Høyretrapp:Trapp som svinger til høyre når man går oppover trappen.
Venstretrapp:Trapp som svinger til venstre når man går oppover trappen.
Pil som markerer retning:Når det tegnes en pil i grunnriss på en trappetegning angir den alltid retningen oppover i trappen.
Nummerering av trinn:Når en trappetegning viser nummerering av trinn, benyttes alltid nummerering med laveste tall nederst.

Hva bør være klart før du tar mål?

 • Ryddig trapperom
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt.
 • Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.

Belysning i trapp

Skikkelig lyssetting kan være med på å løfte trappen og virkelig «sette lys» på detaljene. Du kan selvsagt belyse trapperommet med for eksempel veggbelysning, men lyssetter du selve trappa, får du både sikkerhet og estetikk på en gang. Mulighetene er mange, og det kan være lurt å titte litt rundt og samle ideer før dere bestemmer dere for en endelig løsning.