Trappetyper


trappetyper kaarstad trevarefabrikk

Velg din trappetype

Hva er viktig å gjøre før du kjøper trapp?

Har du lyst på svingtrapp, repostrapp eller rett trapp? Her er det mange muligheter, både når det gjelder trappetyper, tresorter og ikke minst behandling.

HUSK å ta hensyn til trappens omfang tidlig i planleggingsfasen. Plassen for trappen, og dens plassering er avgjørende for et godt resultat. Dette vil bli et permanent møbel i ditt hjem for mange år. Med en funksjonsmessig og vakker trapp, får du en trapp som du og ditt hjem fortjener.

Råd

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapper
 • Varmepumpe under trapp frarådes
 • Trapper bør ikke kles inn (egne rom under trapp)
 • Montering av trappen bør vente til byggeperioden er over, for å unngå skader på trappen.
 • Forhør deg med oss for valg av riktig trappeløsning i forhold til trappehullets størrelse og romforholdene omkring.

Aktuelle tresorter for våre trappetyper

 • Furu
 • Eik
 • Ask
 • Bøk
 • Bjørk
 • Flere tresorter på forespørsel

Definisjoner

DefinisjonBeskrivelse
Inntrinn:Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen.
Opptrinn:Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.
Trinndybde:Horisontal avstand fra forkant til bakkant på trinnet.
Trinnlengde:Avstand fra vange eller sidekant (trinnets ytre synlige del) til vange eller sidekant målt langs trinnforkant.
Trappebredde:Avstand måles fra utvendig side på en vangetrapp. På trapp med oppsala vange eller uten vange, måles til ytterkant trinn.
Fri bredde:Avstand mellom håndlistene.
Løpsbredde:Samme som trappebredde
Stusstrinn:Vertikal del som fyller åpningen mellom to trinn.
Barnesikringslist:Vertikal del som begrenser åpningen mellom to trinn.
Stigningsvinkel:Helningsvinkel målt langs ganglinjen.
Trappeformelen:2 x opptrinn + 1 x inntrinn. Bør være 620 mm ± 20mm.
Ganglinje:Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens ytre begrensning. Ganglinjen fungerer som konstruksjonslinje, og inntrinn måles langs denne linjen. Ganglinjen følger en sirkelbue der trappen svinger. På repos har ganglinjen samme avstand fra trappens indre begrensning som i trappeløp.
Indre ganglinje:Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens indre begrensning. Brukes bare for trapper med trappebredde >1100 mm.
Trappens indre begrensning:Trappebreddens begrensning på høyre side i en høyretrapp, og på venstre side i en venstretrapp.
Trappens ytre begrensning:Trappebreddens begrensning på venstre side i en høyretrapp, og på høyre side i en venstretrapp.
Høyretrapp:Trapp som svinger til høyre når man går oppover trappen.
Venstretrapp:Trapp som svinger til venstre når man går oppover trappen.
Pil som markerer retning:Når det tegnes en pil i grunnriss på en trappetegning angir den alltid retningen oppover i trappen.
Nummerering av trinn:Når en trappetegning viser nummerering av trinn, benyttes alltid nummerering med laveste tall nederst.

Vi holder til på Fenstad i Akershus, og vi leverer våre trapper rundt om kring i Oslo og Akershus. Vi har også leveranser ellers på Østlandet.